Noticies

27/08/2019
Tots els documents en relació al “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL CASTELL DELS GARIDELLS”, es podran consultar a l'ajuntament en l'horari d'atenció al públic.
27/08/2019
Projecte d'accés al nucli dels Garidells a través del camí de l'entorn del castell.
22/08/2019
El període de pagament per l’exercici 2019 de les taxes de CLAVEGUERAM i d’ ESCOMBRARIES en voluntària serà del 30/08/2019 al 30/10/2019
10/07/2019
Informe relatiu al plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, instal.lacions i edificacions dels Garidells. Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incencis forestals dels Garidells .
07/05/2019
Fitxa de seguretat del raticida utilitzat contra plagues al municipi. Fitxa seguretat raticida
04/02/2019
Document per a l'aprovació inicial de les NNSS dels Garidells.
31/12/2018
Aprovació inicial per a la modificació puntual de les NNSS .
18/12/2018
Proposta atorgament subvencions anualitat 2018.
16/10/2018
Memòria valorada per a la canalització d’aigües pluvials a l’entorn del torrent del Bogatell i la TV-2232. Pluvials Garidells desaigues carretera presentacion.pdf Garidells pluvials 2018 definitiu.pdf
11/10/2018
S'informa que hi ha la previsió següent per part de l'Entitat concessionària de la Generalitat de Catalunya. El Departament Agrícola fa saber els desplaçaments previstos per tal de passar la inspecció tècnica (I.T.V.): ELS GARIDELLS - Pàrquing de la pista poliesportiva 21 de DESEMBRE de 2018 Horari...

Pàgines