112

23/11/2016

112

 

S'informa que podeu descarregar-vos la nova APP per trucar al CAT112 amb geolocalització.

El Centre dAtenció i Gestió de Trucades d'Urgéncia al Teléfon 112 posa a disposició deis ciutadans una APP gratuita per a teléfons móbils que permet renviament automátic de les coordenades de localització de la persona que truca al teléfon 112 per alertar d'una emergéncia.

LAPP, anomenada My112 i desenvolupada peí CAT112 conjuntament amb Telefónica és gratuita i está disponible pels sistemes Android i IOS. Geocalitzar la trucada de forma automática augmenta la capacitat de resposta deis cossos d'emergéncies.

La localització és especialment indicada per a casos en que la persona que pateix l'emergéncia o que n'és testimoni no sap on es troba exactament (zones rurals, en trajectes per carreteres, etc.).