Annex al projecte “Diverses actuacions a la Urbanització de La Font de la Roca dels Garidells”

18/06/2021

Annex al projecte “Diverses actuacions a la Urbanització de La Font de la Roca dels Garidells”

Es sotmet a informació pública l’annex de modificació de projecte del projecte anomenat "Diverses actuacions a la Urbanització de La Font de la Roca dels Garidells".

Annex de modificació de projecte