Aprovació definitiva del pressupost anualitat 2018 (despeses/ingressos).

25/01/2018

Aprovació definitiva del pressupost anualitat 2018 (despeses/ingressos).