Document per a l'aprovació inicial de les NNSS dels Garidells en l’àmbit del sòl no urbanitzable.

04/02/2019

Document per a l'aprovació inicial de les NNSS dels Garidells en l’àmbit del sòl no urbanitzable.