Exposició pública bases de subvencions.

12/05/2017

Exposició pública bases de subvencions.

Al Plenari de naturalessa ordinària de 5 d’abril de 2017, es van aprovar les bases reguladores per concessió d’ajuts individuals per estudiants, llar d'infants, pràctica esports, gent gran i rehabilitació de facanes, anualitat 2017.

Subvencions que concedeix l'Ajuntament als veïns dels Garidells.