Prova de sirenes.

16/10/2017

Prova de sirenes.

La segona prova de sirenes d’avís a la població per risc químic de la xarxa d’alarmes de protecció Civil adscrita al Pla del Sector Químic de Catalunya,PLASEQCAT, d’enguany es realitzarà el dimecres dia 25 d’octubre.

Podeu trobar tota la informació sobre la prova de sirenes i el material divulgatiu en format digital  a la pàgina web 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_tecnologics/risc_quimic/