Taxa d'escombraries anualitat 2020

16/10/2020

Taxa d'escombraries anualitat 2020

Recentment des de BASE s'han girat els rebuts domiciliats i/o s'han emès les cartes de pagament de la taxa de la brossa corresponent a l'anualitat 2020 per valor de 55€/habitatge.

Aquest import és incorrecte, ja que la taxa de l'anualitat 2020 segons ordenança fiscal aprovada al 2019, publicada al BOP i comunicada a BASE és de 70€/habitatge. Des de BASE s'ha optat per emetre un nou rebut de 15€/habitatge per fer front a la part del rebut que mancava per pagar.

El període de pagament en voluntària per fer front a aquest segon pagament serà del 30/10/2020 al 31/12/2020.