Actes

Esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament realitzada el 5 d'octubre de 2015.Acta de la sessió extraordinària del ple de la corporació de l'Ajuntament dels Garidells, de data 21 de desembre de 2015. 
Acta plenari de naturalesa ordinària de 12 de febrer de 2016.Acta plenari de naturalesa extraordinària de 14 de març de 2016.Acta plenari de naturalesa ordinària de 22 d'abril de 2016.Acta plenari de naturalesa extraordinària de 27 de maig de 2016.Acta plenari de naturalesa ordinària de dilluns 4...
Acta plenari de naturalesa ordinària de dilluns, 30 de gener de 2017.Acta plenari de sessió naturalesa ordinària de 10 d'abril de 2017.Acta plenari de la sessió naturalesa extraordinària de 12 d'abril de 2017.Acta plenari de sessió naturalesa extraordinària de 27 d'abril de 2017.Acta plenari de...
Acta plenari de sessió naturalesa extraordinària de 18 de gener de 2018.Acta plenari de sessió naturalesa ordinària de 1 de març de 2018.Acta plenari de sessió naturalesa ordinària de 3 de juliol de 2018. Acta plenari de sessió naturalesa ordinària de 13 de desembre de 2018. 
Acta plenari de sessió extraordinàrai del 12 de desembre de 2019.Acta plenari de sessió extraordinària del 31 d'octubre del 2019.Acta plenari de sessió extraordinària del 22 d'octubre del 2019.Acta plenari de sessió naturalesa ordinària del 3 d'octubre del 2019.Acta plenari de sessió naturalesa...
Acta plenari de sessió naturalesa extraordinària del 19 de novembre de 2020.Acta plenari de sessió naturalesa extraordinària del 8 d'octubre de 2020.Acta plenari de sessió naturalesa ordinària del 24 de setembre de 2020.Acta plenari sessió naturalesa ordinària del 11 de juny de 2020.Acta plenari de...
Acta del plenari de sessió extraordinària i urgent del 20 de gener de 2021.Acta del plenari de sessió extraordinària del 21 de gener de 2021.Acta del plenari de sessió ordinària del 18 de març de 2021.Acta del plenari de sessió ordinària de 29 d'abril de 2021.Acta del plenari de sessió...
Acta del plenari de sessió ordinària del 24 de febrer de 2022.Acta del plenari de sessió ordinària del 7 d'abril de 2022.Acta del plenari de sessió extraordinària del 19 de maig de 2022.Acta del plenari de  sessió extraordinària del 23 de juny de 2022. 
Subscriure a