Beneficiaris Leader 2020

BENEFICIARIS LEADER 2020

Ajut per “Recuperació per a ús turístic i comunitari de l’era del castell i del pati del seu celler”.

Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local.

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per: