Ajuntament

   Marc Bigordà PrióAlcalde dels Garidells
Us donem la benvinguda a l'espai web de l'ajuntament dels Garidells. En aquest espai podrem conèixer part de la nostra història, les nostres festes i costums... A més a més, i no menys important, tot allò relatiu a l'estructura de l'ajuntament i tots els serveis que oferim. Volem convertir aquest...
Dades generals Adreça:Av. Catalunya, 2Codi Postal:43153Comarca:Alt CampTelèfon:977 625 230     Dimarts de 9:30 a 12:30 hHorari d'atenció al públic:Dijous de 18 a 20 h  Divendres de 9:30 a 12:30 h    Adreça electrònica:http://ajuntament@elsgaridells.catWeb:www.elsgaridells.catSecretària:Francesc...
PAM
PAM 2023 L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2020-23, reflectit al dictamen del 20 d'octubre de 202030.000€ per a despeses corrents.  PAM 2022 L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2020-23, reflectit al dictamen del 20 d'octubre de 202030.000€ per...
  SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2024 . Subvenció per a la contractació de les activitats incloses en l'e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a contractar tot tipus de programacions...
S'adjunten les bases de les subvencions i/o ajuts adreçats a: estudiants, usuaris de llars d'infants, centres de dia, residències, pràctica esportiva, rehabilitació de façanes i foment d’energies renovables per a l’autoconsum.El període de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de desembre de...
CALENDARI FISCAL                                             ConceptePeríode (any en curs)IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICADe març al maig.IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANAD'abril al juny.IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICAD'abril al juny.TAXA CONSERVACIO CEMENTIRIDe juny a l’agost.SUBMINISTRAMENT D'...
1. Reguladora de l'impost sobre bens immobles.2. Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.3.Impost sobre construccions, installacions i obres.4. Contribucions especials.5. Taxes per la tramitació i atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al règim d'intervenció...
 > Accedir al perfil    
Instància llicència urbanísticaInstància genèricaSol·licitud tinenca gossos perillosos Declaració jurada Antecedents penals Sol·licitud de subvencióSol·licitud per a ús de taules i cadires de l'Ajuntament dels GaridellsSol·licitud per a ús del local sociocultural dels Garidells     
L'Ajuntament posa al teu abast informació bàsica sobre tràmits i gestions relacionats amb els animals de companyia (gossos, gats ..) per fomentar la tinença  responsable i la bona convivència al municipi entre persones i animals.És obligatori que els animals de companyia estiguin identificats amb...
S’adjunta resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024L'Ajuntament dels Garidells ha estat beneficiari per un total de 370.000€ 250.000€ corresponen a l'obra "Ampliació i millora del carrer del Calvari i de part del carer...
Subscriure a