Ajuntament

   Marc Bigordà PrióAlcalde dels Garidells
 Us donem la benvinguda a l'espai web de l'ajuntament dels Garidells. En aquest espai podrem conèixer part de la nostra història, les nostres festes i costums... A més a més, i no menys important, tot allò relatiu a l'estructura de l'ajuntament i tots els serveis que oferim. Volem convertir aquest...
Dades generals Adreça:Av. Catalunya, 2Codi Postal:43153Comarca:Alt CampTelèfon:977 625 230     Dimarts de 9:30 a 12:30 hHorari d'atenció al públic:Dijous de 18 a 20 h  Divendres de 9:30 a 12:30 h    Adreça electrònica:http://ajuntament@elsgaridells.catWeb:www.elsgaridells.catSecretària:Francesc...
ALCALDENom: Marc Bigordà PrióPartit: Tots som Garidells-AMCompetències: Alcaldia1r. TINENT D’ALCALDENom: Francisco Dols NasarrePartit: Tots som Garidells-AMCompetències: Urbanisme i Serveis Municipals2n. TINENT D’ALCALDENom: Isabel Souto CayónPartit: Tots som Garidells-AMCompetències: Serveis...
PAM
PAM 2019 L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2019, reflectit al decret de concessió de la 1a selecció de data 23/5/2019, l’import de:5.000€ per al sosteniment del lloc de secretària. 14.849€ per a despeses corrents. 6.750€ per a la inversió de la consolidació del castell...
 SUBVENCIONS CONCEDIDES L’ANY 2020 . Subvenció nominativa a l'ajuntament dels Garidells per part de la Diputació de Tarragona.La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a les obres de consolidació urgents del Castell dels Garidells per un import de...
S'adjunten les bases de les subvencions i/o ajuts adreçats a: estudiants, usuaris de llars d'infants, centres de dia, residències, pràctica esportiva i rehabilitació de façanes.El període de presentació de sol·licituds és des del dia 1 d'octubre a 31 d'octubre de l'any en curs, a excepció de la...
CALENDARI FISCAL                                             ConceptePeríode (any en curs)IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICADe març al maig.IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANAD'abril al juny.IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICAD'abril al juny.TAXA CONSERVACIO CEMENTIRIDe juny a l’agost.SUBMINISTRAMENT D'...
Ordenances fiscals 2018.1. Reguladora de l'impost sobre bens inmobles.2.Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.4. Contribucions especials.5. Taxes per la tramitació i atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al...
 > Accedir al perfil    
Instància llicència urbanísticaInstància genèricaSol·licitud llicència tinença de gossos potencialment perillososSol·licitud de llicència per la tinença- concucciò de gossos PPPDeclaració juradaAntecedents penalsSol·licitud per a ús del local sociocultural dels garidells.     
L'Ajuntament posa al teu abast informació bàsica sobre tràmits i gestions relacionats amb els animals de companyia (gossos, gats ..) per fomentar la tinença  responsable i la bona convivència al municipi entre persones i animals.És obligatori que els animals de companyia estiguin identificats amb...
D'acord amb la Resolució GAH/2698/2016, de 26 de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions,manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, de la Generalitat de Catalunya, es va acordar concedir a l'ajuntament dels...
Subscriure a