Ajuntament

   Marc Bigordà PrióAlcalde dels Garidells
Us donem la benvinguda a l'espai web de l'ajuntament dels Garidells. En aquest espai podrem conèixer part de la nostra història, les nostres festes i costums... A més a més, i no menys important, tot allò relatiu a l'estructura de l'ajuntament i tots els serveis que oferim. Volem convertir aquest...
Dades generals Adreça:Av. Catalunya, 2Codi Postal:43153Comarca:Alt CampTelèfon:977 625 230     Dimarts de 9:30 a 12:30 hHorari d'atenció al públic:Dijous de 18 a 20 h  Divendres de 9:30 a 12:30 h    Adreça electrònica:http://ajuntament@elsgaridells.catWeb:www.elsgaridells.catSecretària:Francesc...
ALCALDENom: Marc Bigordà PrióPartit: Tots som Garidells-AMCompetències: Alcaldia1r. TINENT D’ALCALDENom: Francisco Dols NasarrePartit: Tots som Garidells-AMCompetències: Urbanisme i Serveis Municipals2n. TINENT D’ALCALDENom: Isabel Souto CayónPartit: Tots som Garidells-AMCompetències: Serveis...
PAM
PAM 2023 L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2020-23, reflectit al dictamen del 20 d'octubre de 202030.000€ per a despeses corrents.  PAM 2022 L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2020-23, reflectit al dictamen del 20 d'octubre de 202030.000€ per...
 SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2023. Subvenció per la transició energètica i acció climàtica 2023.La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a adquirir un vehicle elèctric -PAESC-, per un import de 29.750,40€.La Diputació de Tarragona ha concedit a l'...
S'adjunten les bases de les subvencions i/o ajuts adreçats a: estudiants, usuaris de llars d'infants, centres de dia, residències, pràctica esportiva, rehabilitació de façanes i foment d’energies renovables per a l’autoconsum.El període de presentació de sol·licituds és des del dia 1 al 20 de...
CALENDARI FISCAL                                             ConceptePeríode (any en curs)IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICADe març al maig.IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANAD'abril al juny.IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICAD'abril al juny.TAXA CONSERVACIO CEMENTIRIDe juny a l’agost.SUBMINISTRAMENT D'...
1. Reguladora de l'impost sobre bens immobles.2. Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.3.Impost sobre construccions, installacions i obres.4. Contribucions especials.5. Taxes per la tramitació i atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al règim d'intervenció...
 > Accedir al perfil    
Instància llicència urbanísticaInstància genèricaSol·licitud tinenca gossos perillosos Declaració jurada Antecedents penals Sol·licitud de subvencióSol·licitud per a ús de taules i cadires de l'Ajuntament dels GaridellsSol·licitud per a ús del local sociocultural dels Garidells     
L'Ajuntament posa al teu abast informació bàsica sobre tràmits i gestions relacionats amb els animals de companyia (gossos, gats ..) per fomentar la tinença  responsable i la bona convivència al municipi entre persones i animals.És obligatori que els animals de companyia estiguin identificats amb...
S’adjunta resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024L'Ajuntament dels Garidells ha estat beneficiari per un total de 370.000€ 250.000€ corresponen a l'obra "Ampliació i millora del carrer del Calvari i de part del carer...
Subscriure a