Subvencions Diputació de Tarragona


 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2024

 . Subvenció per a la contractació de les activitats incloses en l'e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a contractar tot tipus de programacions culturals incloses dins l'e-catàleg (artistes de la província de Tarragona) per un import de 15.324.55€.

Entre d'altres s'han subvencionat actuacions d'havaneres, de colles castelleres, d'inflables, etc.

 Subvenció nominativa a l'ajuntament dels Garidells per part de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'adquisició i l'adaptació de la casa del davant del Castell dels Garidells per unimport de 70.000€.

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2023

 Subvenció de caràcter excepcional 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la reposició dels focus i la xarxa elèctrica del castell, per un import de 3.671,38€.

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a adquirir un vehicle elèctric -PAESC-, per un import de 29.750,40€.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a renovar tancaments de l'edifici de l'Ajuntament -PAESC-, per un import de 16.734,60€.

Subvenció per al foment de la recollida selectiva de residus 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada al foment del reciclatge dels residus, per un import de 9.691€.

Subvenció per a la creació o millora d'espais multiserveis 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la creació d'una sala polivalent a tocar del Castell -Fase 2- per un import de 10.000€.

Subvenció per a actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a controlar les plaques urbanes i la gestió d'animals domèstics, per un import de 8.839€.

Subvenció per a desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per a la reforma de la cuina del C/Castell,10 1r per un import de 6.974,12 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per a la reforma de d'habitatge del C/ de la Torre,18 1r-2a per un import de 40.218,49 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per a la reforma de d'habitatge del C/ de la Torre,18 1r-1a per un import de 42.807,39 €.

 

Subvenció per a la projectes i actitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a les jornades "Culturalment actius, pobles vius. Garidells 2023" per un import de 19.758,94€.

 

Subvenció per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per un import de 10.000€.

 

Subvenció per a la  contractació de les activitats incloses en l'e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a contractar tot tipus de programacions culturals incloses dins l'e-catàleg (artistes de la província de Tarragona) per un import de 12.104,53€.

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2022

 

Subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis 2022.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la creació d'una sala polivalent a tocar del Castell -Fase 1-, per un import de 10.000€.

 

Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o dinterès ciutadà per a ens locals 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a les obres relacionades amb la consolidació del Castell dels Garidells i el seu entorn per un import de 20.000€

 

Subvenció nominativa a l'ajuntament dels Garidells per part de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a les fases III i IV del Castell dels Garidells per un import de 55.000€

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada al foment del reciclatge dels residus, corresponent a la línia 4, per un import de 10.000,00 €.

Subvenció per la transicióenergètica i acció climàtica 2022.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a instal·lar plaques d'autoconsum elèctric i una marquesina, corresponent a la línia 2 – PAESC, per un import de 34.408,50€.

 

Subvenció per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a restablir l'enllumenat públic municipal per un import de 9.857,83€.

Subvenció per a la protecció de la salut pública.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la protecció de la salut pública per un import de 13.550,40€.

Subvenció per a desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2022.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per a l'adquisició de l'immoble del C/Castell, 10 per un import de 30.000€

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per a la reforma del C/Castell,10 per un import de 30.000€.

Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a les jornades "Culturalment actius, pobles vius. Garidells 2022" per un import de 14.822€.

Subvenció per a la contractació de les activitats incloses en l'e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a contractar tot tipus de programacions culturals incloses dins l'e-catàleg (artistes de la provincia de Tarragona) per un import de 8573€.

Grups contractats: Teatralitzat, Pep i Marieta, Vergüenza ajena, OAF, Paco enlaluna, inflables FESTES i discoteca mòbil FESTES.

Subvenció per al foment de l'ocupació local 2022.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada al foment de l'ocupació local per un import de 9.500€.

 


SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2021

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica 2021.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada al foment del reciclatge dels residus per un import de 9.682€.

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica 2021.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a instal·lar plaques d'autoconsum elèctric per un import de 19.374€.

Subvenció nominativa a l'ajuntament dels Garidells per part de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada als projectes i direccions d'obres relacionats amb la consolidació del Castell dels Garidells i el seu entorn per un import de 10.000€

 . Subvenció per a la publicació de llibres d'interès local.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per a la publicació del llibre "Els Garidells, recull fotogràfic d'un temps passat" per un import de 403,47€.

Subvenció per a la protecció de la salut pública.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la protecció de la salut pública per un import de 14.482€.

Subvenció per activitats d'interès ciutadà de caràcter singular.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a activitats singulars culturals per un import de 20.000€.

Subvenció per a la contractació de les activitats incloses en l'e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a contractar tot tipus de programacions culturals incloses dins l'e-catàleg (artistes de la província de Tarragona) per un import de 8573€.

 Subvenció de caràcter excepcional 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la reposició dels focus i la xarxa elèctrica del castell, per un import de 3.305,96€.

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES L’ANY 2020 

. Subvenció per a activitats vinculades al programa de reactivació econòmica COVID.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a paliar els efectes del COVID -reactivació econòmica per un import de 1.000€.

 

Subvenció per inversions en consultoris mèdics.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a realitzar inversions en el consultori mèdic per import de 2781,45€.

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut per a millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la realització de les analítiques d'aigua anuals, a netejar i mantenir el dipòsit i a reparar fuites d'aigua de la canalització per un import de 4079,70€.

 Subvenció de caràcter excepcional 2020.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la reparació del fanal de la plaça de l’església, per un import de 951,79€.

 

Subvenció per impulsar l'economia baixa amb carboni: desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC)  i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques.La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la renovació de l'enllumenat municipla per un import de 14.485,50€.

 

Subvenció per activitats d'interès ciutadà de caràcter singular.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a les jornades culturals "L'estiu és viu, cultura a la fresca" per un import de 11.0176€.

 

Subvenció per activitats d'interès ciutadà de caràcter singular.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a les jornades culturals "Els Garidells s'il·lumina" per un import de 10.160€.

 

Subvenció per gestió d'espècies de plaga.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada per actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció d'espècies per un import de 3.562,40€.

 

Subvenció per la recollida d'animals domèstics abandonats.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la recollida d'animals domèstics abandonats per un import de 2000€.

 

Subvenció nominativa a l'ajuntament dels Garidells per part de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a les obres de consolidació urgents del Castell dels Garidells per un import de 45.000€.

 

Subvenció per a COVID - Salut Pública.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a paliar els efectes del COVID - Salut Pública per un import de 7.134,28€.

 

Subvenció per a COVID - Cultura.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a paliar els efectes del COVID -Cultura per un import de 7.000€.

 

 

    

SUBVENCIONS CONCEDIDES L’ANY 2019

 

 Subvenció per inversions en equipaments d'interès ciutadà.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la consolidació del castell i la millora del seu entorn per un import de 5000€.

 

. Subvenció per a programes i activitats culturals.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la programació i realització de diverses activitats culturals durant l'anualitat 2019 per un import de 2729,64€

. Subvenció per a la contractació de les activitats incloses en l'e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a contractar tot tipus de programacions culturals incloses dins l'e-catàleg (artistes de la província de Tarragona) per un import de 7292€.

. Subvenció per inversions en consultoris mèdics.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a realitzar inversions en el consultori mèdic per import de 2469€.

. Subvenció per gestió d'espècies de plaga i la recollida d'animals domèstics abandonats.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a per actuacions de protecció de la salut públic  per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats per un import de 5136,80€.

. Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la realització de les analítiques d’aigua anuals i la neteja i manteniment del dipòsit d’aigua per un import de 3259,26€.

. Subvenció per a projectes i activitats singulars extraordinàries.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'activitat titulada "Benvolgut estiu.Els Garidells, cultura i tradicions" per un import de 11.410,40€.

. Subvenció per a projectes i activitats singulars extraordinàries.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'activitat titulada "l'estiu és viu, cultura a la fresca" per un import de 6.800€

 . Subvenció de caràcter excepcional 2019.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la reparació del servei d'il·luminació, per un import de 3.343,60€.

 

 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES L’ANY 2018

 

 • Subvenció per inversions en equipament d'interès cuitadà.

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'adequació de l'edifici del Casal Municipal i a la Biblioteca Municipal per un import de 5000€.

 • Subvenció per programes i activitats culturals.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la programació i realització de diverses activitats culturals durant l'anualitat 2018 per un import de 2679,77€.

 • Subvenció per a la contractació de les activitats incloses en l'e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a contractar tot tipus de programacions culturals incloses dins l'e-catàleg (artistes de la província de Tarragona) per un import de 8658,10€.

 • Subvenció del programa específic de millora de xarxes bàsiques municipals "PEXI".

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la canalització d'aigües pluvials per un import de 5765€.

 • Subvenció per a projectes i activitats singulars extraordinàries.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'activitat titulada "Benvolgut estiu.Els Garidells, cultura i tradicions" per un import de 11.560€.

 • Subvenció per a projectes i activitats singulars extraordinàries.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'activitat titulada "l'estiu és viu, cultura a la fresca" per un import de 6.837€.

 • Subvenció per inversions en consultoris mèdics.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a realitzar inversions en el consultori mèdic per import de 2701,80€.

 • Subvenció per gestió d'espècies de plaga i la recollida d'animals domèstics abandonats.

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats per un import de 5446,40€.

 • Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la realització de les analítiques d’aigua anuals i la neteja i manteniment del dipòsit d’aigua per un import de 5055,60€.

 

     

SUBVENCIONS CONCEDIDES L’ANY 2017

 

 • Subvenció per inversions en equipament d'interès cuitadà 

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'adequació de l'edifici del Casal Municipal per un import de 4485,50€.

 • Subvenció per a gestió i funcionament  d'equipaments d'interès cuitadà.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la gestió i funcionament de la biblioteca municipal per un import de 2168,60€.

 • Subvenció per programes i activitats culturals.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la programació i realització de diverses activitats culturals durant l'anualitat 2017 per un import de 2233,37€.

 • Subvenció per a la contractació de les activitats incloses en l'e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a contractar tot tipus de programacions culturals incloses dins l'e-catàleg (artistes de la província de Tarragona) per un import de 8658,10€.

 • Subvenció del programa específic de millora de xarxes bàsiques municipals "PEXI".

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la substitució dels focus de la pista poliesportiva per un import de 5648,35€.

 • Subvenció per a projectes i activitats singulars extraordinàries.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'activitat titulada "Benvolgut estiu.Els Garidells, cultura i tradicions" per un import de 9.192,87€.

 • Subvenció per inversions en consultoris mèdics.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a realitzar inversions en el consultori mèdic per import de 3749,40€.

 • Subvenció per gestió d'espècies de plaga i la recollida d'animals domèstics abandonats.

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats per un import de 4684,80€.

    ·  Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la realització de les analítiques d’aigua anuals i la neteja i manteniment del dipòsit d’aigua per un import de 4042,20€.

    ·  Subvenció per a inversions (adquisició d’aparells i accions de millora) per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l’adquisició d’aparells i accions de millora per un import de 2934,67€.

    ·  Subvenció de caràcter excepcional 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la reparació del tram final del clavagueram municipal, per un import de 30.000€.

   ·  Subvenció per projectes i activitats singulars.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'adequació dels vestidors de la pista poliesportiva per un import de 10.818,00€.

 

     

 

 
 
 
       SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016
 
 • Subvenció per inversions en consultoris mèdics 
 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per inversions consultoris mèdics , per un import  3666€ anualitat 2016.
 
 
 • Subvenció per inversions en equips d'interès cuitadà 
  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per inversions en equips d'interès cuitadà , per un import  5194'59€ anualitat 2016.
 
 
 • Gestió i funcionament equips en  d'interes ciutadà
  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per gestió i funcionament en equips d'interes ciutadà, per un import  2188'91€ anualitat 2016.
 
 
 • Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per la realització d'analítiques d'aigua anuals per un import de 2083'82€, anualitat 2016.
 
 
 • Subvencions per activitats esportives extraordinàries

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció per import de 774'65€,  per sufragar les despeses del Torneig de Futbol Sala 2016.
 
 
 •  Subvenció per projectes i activitats singulars 
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'adequació i millora dels rentadors municipals per import de 12443,06€.

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015
 

Subvenció ajut extraordinari 2015
 
L’AJUNTAMENT DELS GARIDELLS HA REBUT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA COM AJUT EXTRAORDINARI UNA SUBVENCIÓ PER L’IMPORT DE 8.700€ PER L' OBRA D’ARRANJAMENT D’UNA PLAÇA AL CARRER DEL CASTELL, SEGONS DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2015.
 

 
Subvenció del pla especial d'inversions municipals (PEIM) 2015
 
L’AJUNTAMENT DELS GARIDELLS HA REBUT DEL PLA ESPECIAL D’INVERSIONS MUNICIPALS 2015 UNA SUBVENCIÓ PER L’IMPORT DE 7.323€ PER A L' OBRA DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE LA FONT, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2015

  

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2014
 
* Subvenció del pla especial d'inversió sostenible (PEIS) 2014
L’AJUNTAMENT DELS GARIDELLS HA REBUT DEL PLA ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES 2014 UNA SUBVENCIÓ PER L’IMPORT DE 7.323,35€ PER A L'INVERSIÓ A L' OBRA ARRANJAMENT CAMÍ VEÏNAL, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2014
 

 

Subscriure a