Atorgament subvenció PUOSC, anualitat 2020 - 2024

S’adjunta resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024

L'Ajuntament dels Garidells ha estat beneficiari per un total de 370.000€

250.000€ corresponen a l'obra "Ampliació i millora del carrer del Calvari i de part del carer de la Torre"

120.000€ corresponen a l'obra "Ampliació i millora dels carrers de la Font i Sant Joan"

Concessió subvenció puosc 2020-2024.pdf

 

 

Subscriure a