PAM

PAM 2023
 

L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2020-23, reflectit al dictamen del 20 d'octubre de 2020

 • 30.000€ per a despeses corrents.
 
 
PAM 2022
 

L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2020-23, reflectit al dictamen del 20 d'octubre de 2020

 • 30.000€ per a despeses corrents. 
 • 105.023,12€ per a la inversió de la recuperació de la millora en diversos carrers municipals.
 
 
PAM 2021
 

L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2020-23, reflectit al dictamen del 20 d'octubre de 2020

 • 30.000€ per a despeses corrents. 
 
 
PAM 2020
 

L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2020-23, reflectit al dictamen del 20 d'octubre de 2020

 • 30.000€ per a despeses corrents. 
 • 20.000€ per a la inversió de la recuperació del camí d'accés al castell. Cost total de l'actuació: 75251.81€
 
 
PAM 2019
 

L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2019, reflectit al decret de concessió de la 1a selecció de data 23/5/2019, l’import de:

 • 5.000€ per al sosteniment del lloc de secretària. 
 • 14.849€ per a despeses corrents. 
 • 6.750€ per a la inversió de la consolidació del castell.
 
 
 
PAM 2018
 

L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2018, segons acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona del dia 21 de setembre del 2018, l'import de:

 • 10.000€ per al sosteniment del lloc de secretària. 
 • 27.956€ per a despeses corrents. 
 • 27.500€ per a la inversió de la reforma d'una façana d'edifici municipal. Cost total 29.204,05€
 
 
 
PAM 2017
 

L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2017, segons acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona del dia 15 de desembre del 2017, l'import de:

 • 10.000€ per al sosteniment del lloc de secretària. 
 • 10.149€ per a despeses corrents. 
 • 30.000€ per a la inversió del magatzem municipal.
 • 45.000€ per a la inversió de reforma dels vestidors. Cost total 57.485,22€
 


PAM 2014

L’AJUNTAMENT DELS GARIDELLS HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2014 L’IMPORT DE 147.770,68 € PER A L'INVERSIÓ A L' OBRA DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2014.
PAM 2012

L’AJUNTAMENT DELS GARIDELLS HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2012 L’IMPORT DE 39.104,70 € PER A L'INVERSIÓ A L' OBRA CAMI ESCOMES, VELL DE L'ESTACIÓ I ENLLAÇ ELS GARIDELLS, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2012.


 

Subscriure a