Informació al contribuent

CALENDARI FISCAL

                                             Concepte
Període (any en curs)
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA
De març al maig.
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA
D'abril al juny.
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA
D'abril al juny.
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI
De juny a l’agost.
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
De juliol al setembre.
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
De juliol al setembre.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
De juliol al setembre.
TAXA CLAVEGUERAM
De juliol al setembre.
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
De gener al març.
 

https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/SobreBASE/OnAdrecar-se/XarxaAjuntaments/AltCamp/Garidells.html

Lloc i horari de pagament

El pagament es pot fer a : 

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls
Telèfon: 977 600 488Horaris de pagament
Tots els dies laborables de 9:00 h a 14:00 h.

Formes de pagament

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.

  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.

  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.

  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.

  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.

 

Subscriure a