Jutjat de Pau - Registre civil.

José Mª Padrell García
Matrimoni civilDocumentació necessària per iniciar els tràmits per a un casament civil:- Certificat literal de naixament de tots dos contraents, expedit pel registre Civil corresponent al lloc de naixament.- Certificat d'empadronament o de residència, acreditatiu del domicili de tots dos contraents...
Subscriure a