Història

 

L´any 1174, Guillem de Claramunt donà carta de poblament dels Garidells als seus germans Arnau i Berenguer, reservant-se'n però alguns drets, els quals passaren per disposició testamentària al Monestir de   Santes Creus, l´any 1229.

 

El 1309 el lloc pertanyia a Saurina de Castellet, de la qual passà a Galceran de Montoliu, que instituí hereu de l'indret, així com de la Pobla de Mafumet, el seu fill Bernat.

 

El 1391 el rei Joan I vengué a la mitra tarragonina els drets i la jurisdicció que sobre els Garidells poseïa la corona.

 

El territori passà dels Montoliu als Rosell. L´any 1582 en Jaume de Rossell va vendre el castell i terme dels Garidells al monestir de Santes Creus. El municipi assolí la xifra màxima de 440 habitants l'any 1837 i en anys posteriors experimentà una forta davallada.
El municipi entrà al segle XX amb 239 habitants, que augmentaren a 267 el 1910. D´aleshores ença, la població no ha deixat de minvar.
Subscriure a