Recollida residus voluminosos

27/01/2017

Recollida residus voluminosos

Com ja sabeu, el proper cap de setmana (27, 28 ¡29 de gener) hi haurá el contenidor blau ubicat al párquing de la pista poliesportiva.

Si hi ha qualsevol veí/na de la urbanització o del poblé que necessita ajuda per dur algún residu voluminós al seu punt de recollida que avisi a l'ajuntament amb un mínim de 4 dies abans que s'ubiqui el contenidor.

Quins residus voluminosos podem reciclar a través de la caixa blava?

Plástics, ferralla, metalls, vidre pla/armat, mobles, matalassos i fustes.

Per qualsevol dubte, posar-se en contacte amb el Consell Comarcal de l'AIt Camp - Servei de Medi Ambient, 977 60 85 60;

mediambient@altcamp.cat