Subvenció per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

17/06/2024

Subvenció per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per un import de 10.000€. Actuacions incloses al programa de subvencions de salut pública per a ens locals de la Diputació de Tarragona, per a l'anualitat 2023.

 

Durant l’anualitat 2023, es van realitzar les següents actuacions:

 

-Analítiques d’aigua potable segons el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, la seva control i subministrament

- Adquisició d’ Hipoclorit sòdic en-901 sg per al tractament de l’aigua de consum humà

- Neteja i desinfecció del dipòsit municipal

- Reparació de fuites d’aigua als carrers: Carrer del Castell entre n 2 i 10, Carrer de La Torre nº:18, 10, 4, 27, 34, Avinguda Catalunya 2 i al  Carrer del Calvari s/n

 

IMPORT CONCEDIT: 10.000.-EUROS

Imatges d’algunes de les accions mencionades: