Anunci Telefónica de España, SAU

25/02/2020

Anunci Telefónica de España, SAU

Al següente enllaç es pot veure l'anunci presentat per l'operadora Telefónica de España, SAU pel desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques al municipi dels Garidells, se sotmet a informació pública pel termini de deu dies.

Anunci Pla desplegament xarxa Telefónica