BAN - Fonts públiques tancades.

24/03/2020

BAN - Fonts públiques tancades.

Com a conseqüència de les instrucció donades pels serveis de Sanitat en el marc de la emergencia produïda pel COVID-19, es posa en coneixement de tot el veïnat que les fonts públiques romandran tancades per tal d'evitar qualsevol contacte amb les mans o la boca. Aquesta mesura estarà vigent mentre duri la crisis sanitària.

Ban 24-03-2020.