Dansa dels Garidells.

22/10/2020

Dansa dels Garidells.

DANSA DELS GARIDELLS

Recollida per l’autor. Transcripció musical del mestre J. Tomás”. Extret del Costumari Català de Joan Amades.

“Un altre dels pobles que celebren la festa major (el 25 de juliol) és el d’els Garidells, al Camp de Tarragona, on, com en la gran majoria, la dansa ocupa un dels aspectes principals i es caracteritza per una curiosa particularitat que no ens és coneguda d’enlloc més. El veïnat surt a dansar per famílies. A cada dansa surt el matrimoni, seguit de la fillada agrupada en parelles, sovint ben desiguals d’edat i d’estatura. Si hi ha algun fill que no formi parella, tant si és noi com si és noia, balla sol darrera del grup dels pares o germans. Quan els pares eren vidus, el fill o filla més gran formava parella amb la mare o amb el pare. Feta una dansa, el grup es retirava del ball i sortia a dansar una altra família. Trencava dansa la família dels pabordes. El matrimoni dansava airosament i, fet el seu ball, es retirava de la plaça. Els seguia el seu fill més gran amb una coca, que, un cop havien ballat els seus pares, anava a oferir a una fadrina de les que contemplaven la dansa, ofrena que equivalia a treure-la a ballar. Ballava sola aquella parella de fadrins, es retiraven del ball per menjar-se la coca en família, i entrava al ball un altre grup format, com hem explicat, per tota una família, i seguia així fins haver ballat tot el poble i cada família el seu ball especial per a ella.”

Dansa dels Garidells.mp3