Fumigació per les mosques

06/07/2022

Fumigació per les mosques

S'adjunta fitxa tècnica del producte utilitzat per a fumigar per les mosques.

Fitxa tècnica.