ITV per maquinària agrícola exclusivament

11/10/2018

ITV per maquinària agrícola exclusivament

S'informa que hi ha la previsió següent per part de l'Entitat concessionària de la Generalitat de Catalunya.

El Departament Agrícola fa saber els desplaçaments previstos per tal de passar la inspecció tècnica (I.T.V.):

ELS GARIDELLS - Pàrquing de la pista poliesportiva

21 de DESEMBRE de 2018

Horari: de 08:30 a 11:30h