Pla d'acció municipal 2020-23 de la Diputació de Tarragona

22/02/2021

Pla d'acció municipal 2020-23 de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament dels Garidells ha rebut, entre d’altres, del pla d'acció municipal 2020-23 de la Diputació de Tarragona, reflectit al dictamen del 20 d'octubre de 2020, 20.000€ per a la inversió de la recuperació del camí d'accés al castell. El cost total de l’obra ha estat de 75251,81€.

S’adjunta imatge de l’actuació realitzada.