Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19.

31/03/2020

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19.

Situació de permís retribuït recuperable.

Versió primera 30/03/2020 00:00 h

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la covid-19.