Butlletí oficial de la Província de Tarragona. Casal Municipal.

28/02/2017

Butlletí oficial de la Província de Tarragona. Casal Municipal.

S'adjunta document del Butlletí oficial de la Província de Tarragona en el qual indica la data límit de presentació d'ofertes per a la licitació del servei de bar al Casal Municipal. 

Tenint en compte aquest document, la data límit de presentació d'ofertes serà el dijous 30 de març.

En l'anterior notícia s'adjunta el plec de clàusules de dita licitació.

 

http://www.garidells.altanet.org/sites/garidells/files/recursos/pdfs/anunci_licitacio_bar_casal.pdf