http://www.garidells.altanet.org/sites/garidells/files/recursos/pdfs/anunci_licitacio_bar_casal.pdf

Títol Calendari Resum Etiquetes
Butlletí oficial de la Província de Tarragona. Casal Municipal. 28/02/2017 S'adjunta document del Butlletí oficial de la Província de Tarragona en el qual indica la data límit de presentació d'... http://www.garidells.altanet.org/sites/garidells/files/recursos/pdfs/anunci_licitacio_bar_casal.pdf