Casal municipal

23/02/2017

Casal municipal

Es licita el servei de bar del casal municipal.

S'adjunta el plec de clàusules per optar a la licitació del servei de bar del casal municipal.
 
A més, també s'adjunta document que pertany al sobre B per complimentar i presentar pels interessats/es en la licitació.