Noticies

25/02/2020
Al següente enllaç es pot veure l'anunci presentat per l'operadora Telefónica de España, SAU pel desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques al municipi dels Garidells, se sotmet a informació pública pel termini de deu dies. Anunci Pla desplegament xarxa Telefónica
29/12/2019
Al següent enllaç, podreu trobar el fulletó informatiu pel 2020. Calendari recollida residus especials i voluminosos Garidells 2020.
20/12/2019
L'Ajuntament romandrà tancat per vacances del personal del 24 al 31 de desembre, ambdós inclosos. Disculpin les molèsties ocasionades.
10/12/2019
Subvencions que concedeix l'Ajuntament als veïns dels Garidells. Proposta atorgament subvencions anualitat 2019.
10/12/2019
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 29.4 del text refós de la Llei del Cadastre Inmobiliari (RD Legislatiu 1/2004, de 5 de març), i en relació amb la notificació dels valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general de béns inmobles urbans del...
07/11/2019
El Departament Agrícola us fa saber els desplaçaments previstos per tal de passar la inspecció tècnica (I.T.V.): ELS GARIDELLS Data: 7 de GENER de 2020 Horari: 10:30 a 13:00 Exclusivament de maquinària agrícola Revisions ITV unitat mòbilrecursos.pdf
27/08/2019
Tots els documents en relació al “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL CASTELL DELS GARIDELLS”, es podran consultar a l'ajuntament en l'horari d'atenció al públic.
27/08/2019
Projecte d'accés al nucli dels Garidells a través del camí de l'entorn del castell.
22/08/2019
El període de pagament per l’exercici 2019 de les taxes de CLAVEGUERAM i d’ ESCOMBRARIES en voluntària serà del 30/08/2019 al 30/10/2019
10/07/2019
Informe relatiu al plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, instal.lacions i edificacions dels Garidells. Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incencis forestals dels Garidells .

Pàgines