Noticies

13/03/2020
L’Ajuntament dels Garidells ha decidit un seguit d’actuacions preventives de control del Covid-19,d’acord amb les mesures adoptades per la Generalitat des de la declaració de la fase d’alerta del Procicat i atenent també l’evolució dels fets en els últims dies. Mesures preventives de control del...
05/03/2020
Des de l'octubre fins a finals d'abril, l'ajuntament es beneficia del programa de joves en pràctiques. Gràcies al qual tenim una persona fen tasques de suport administratiu. Aquest programa ve finançat per la Unió Europea.
25/02/2020
Al següente enllaç es pot veure l'anunci presentat per l'operadora Telefónica de España, SAU pel desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques al municipi dels Garidells, se sotmet a informació pública pel termini de deu dies. Anunci Pla desplegament xarxa Telefónica
29/12/2019
Al següent enllaç, podreu trobar el fulletó informatiu pel 2020. Calendari recollida residus especials i voluminosos Garidells 2020.
20/12/2019
L'Ajuntament romandrà tancat per vacances del personal del 24 al 31 de desembre, ambdós inclosos. Disculpin les molèsties ocasionades.
10/12/2019
Subvencions que concedeix l'Ajuntament als veïns dels Garidells. Proposta atorgament subvencions anualitat 2019.
10/12/2019
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 29.4 del text refós de la Llei del Cadastre Inmobiliari (RD Legislatiu 1/2004, de 5 de març), i en relació amb la notificació dels valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general de béns inmobles urbans del...
07/11/2019
El Departament Agrícola us fa saber els desplaçaments previstos per tal de passar la inspecció tècnica (I.T.V.): ELS GARIDELLS Data: 7 de GENER de 2020 Horari: 10:30 a 13:00 Exclusivament de maquinària agrícola Revisions ITV unitat mòbilrecursos.pdf

Pàgines