Noticies

19/07/2017
Durant la primera quinzena d'agost, l'ajuntament només obrirà al públic els dijous 3 i 10 d'agost en el horari habitual, de 18h a 20h. Els dimarts i divendres d'aquesta quinzena romandrà tancat per acances del personal. Gràcies per la comprensió i disculpeu les molèsties.
19/07/2017
Cartell festa major Sant Jaume 2017
06/07/2017
Nit jove Els Garidells Organitza: Ajuntament dels Garidells Col-labora:
04/07/2017
Modificació puntual Nº1 de les normes subsidiàries de planejament Urbanització La Font de la Roca i Clau CJ. Modificació_puntual urbanització_Font_de_la_roca. Certificat acord plenari normes subsidiàries. Aprovació inicial modificació inicial normes subsidiàries.
23/06/2017
S'adjunta fitxa tècnica del producte emprat per fumigar mosques. Fitxa tècnica
08/06/2017
Subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a les persones grans.
12/05/2017
Exposició pública del projecte anomenat "MAGATZEM" fins al dia 8 de juny de 2017. Projecte Magatzem.
12/05/2017
Al Plenari de naturalessa ordinària de 5 d’abril de 2017, es van aprovar les bases reguladores per concessió d’ajuts individuals per estudiants, llar d'infants, pràctica esports, gent gran i rehabilitació de facanes, anualitat 2017. Subvencions que concedeix l'Ajuntament als veïns dels Garidells .
11/05/2017
Acta de Mesa de Contractació Sobre "B" del contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar en un edifici públic, per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicaci Acta mesa de contractacio final
04/04/2017
El dimecres 5 d'abril, a les 20 hores, es procedirà a obrir el sobre B de les candidatures per gestionar el servei de bar del Casal Municipal a la sala de plens de l'Ajuntament. L'acte és públic i hi pot acudir qualsevol persona interessada.

Pàgines