Noticies

10/12/2019
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 29.4 del text refós de la Llei del Cadastre Inmobiliari (RD Legislatiu 1/2004, de 5 de març), i en relació amb la notificació dels valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general de béns inmobles urbans del...
07/11/2019
El Departament Agrícola us fa saber els desplaçaments previstos per tal de passar la inspecció tècnica (I.T.V.): ELS GARIDELLS Data: 7 de GENER de 2020 Horari: 10:30 a 13:00 Exclusivament de maquinària agrícola Revisions ITV unitat mòbilrecursos.pdf
27/08/2019
Tots els documents en relació al “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL CASTELL DELS GARIDELLS”, es podran consultar a l'ajuntament en l'horari d'atenció al públic.
27/08/2019
Projecte d'accés al nucli dels Garidells a través del camí de l'entorn del castell.
22/08/2019
El període de pagament per l’exercici 2019 de les taxes de CLAVEGUERAM i d’ ESCOMBRARIES en voluntària serà del 30/08/2019 al 30/10/2019
10/07/2019
Informe relatiu al plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, instal.lacions i edificacions dels Garidells. Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incencis forestals dels Garidells .
07/05/2019
Fitxa de seguretat del raticida utilitzat contra plagues al municipi. Fitxa seguretat raticida
04/02/2019
Document per a l'aprovació inicial de les NNSS dels Garidells.
31/12/2018
Aprovació inicial per a la modificació puntual de les NNSS .
18/12/2018
Proposta atorgament subvencions anualitat 2018.

Pàgines