Noticies

16/02/2017
Resultats d'avaluaciò de la qualitat de l'aire als Garidells, avaluaciòns fetes a l'estiu del 2016 . http://www.garidells.altanet.org/sites/garidells/files/recursos/pdfs/els_garidells_16_1.pdf
27/01/2017
Com ja sabeu, el proper cap de setmana (27, 28 ¡29 de gener) hi haurá el contenidor blau ubicat al párquing de la pista poliesportiva. Si hi ha qualsevol veí/na de la urbanització o del poblé que necessita ajuda per dur algún residu voluminós al seu punt de recollida que avisi a l'ajuntament amb un...
27/01/2017
Durant aquest trimestre, ENDESA esta procedint al canvi deis comptadors deis seus abonats peí model de Telegestió. IMPORTANT: - Préviament al canvi l'abonat ha rebut una notificació de la companyia. - La companyia NO ha de demanar dades personáls, rebuts anteriors o número de compte bancari perqué...
13/01/2017 Actualitat
Ja s'han abonat les subvencions per estudiants,per assintència a llars d'infants i centres de dia i les que són per incentivar la pràctica esportiva. A molt tardar,dilluns de la setmana vinent totes les persones que van presentar la sol-licitud hauran rebut l'abonament al nº de compte que van...
11/01/2017
En motiu de la Festa Major d'Hivern, el proper diumenge 22 de gener hi haurá váries activitats: - Es podrá visitar la biblioteca municipal, i s'aprofitará per "obrir-la" oficialment. A més, comptarem amb una exposició de fotos de temática sobre la Guerra Civil, cedida per l'arxiu comarcal de l'AIt...
16/12/2016
Per tal de facilitar l'organització, us avancem els dies de recollida de residus voluminosos per l'any vinent: 27, 28 i 29 de gener. 19, 20 i 21 de maig. 29, 30 setembre i 1 d'octubre. *tots els casos coincideix en cap de setmana. El contenidor blau s'ubicará al párquing de la pista poliesportiva...
23/11/2016
S'informa que podeu descarregar-vos la nova APP per trucar al CAT112 amb geolocalització. El Centre dAtenció i Gestió de Trucades d'Urgéncia al Teléfon 112 posa a disposició deis ciutadans una APP gratuita per a teléfons móbils que permet renviament automátic de les coordenades de localització de...

Pàgines